GFG:s VARVSBROGRUPP jobbar vidare

NU GÄLLER DET ATT INTE TAPPA GREPPET.

FÖLJANDE PERSONER INGÅR

Anders Johansson Ordf. 073-0895687
Ingemar Fryklund Moderator 070-5161274
Ulf Olsson 070-9281105 syclary@gmail.com
Jan Edlund, Lars-Gunnar Gunnarsson, Olle Sjödin, Anna Fahlgren, Marie Bylund Edstrand, Peter Åström, Fred Lindqvist.
GFG:s Kontor samordnar och kan nås på tel. 0663-61212 o info@gfg.se
Alla ni som vet något om varvsbron eller vad som gjorts i vattnet eller på bron ge oss den information eller om ni vill delta i större omfattning ring eller maila till något av ovanstående nr / mailadresser.

GRUNDSUNDA FRAMTIDSGRUPP

10256225_988710871190507_5952220254838446676_n-1