maj 15 039maj 15 034Grundsunda kyrka
Jag besökte Grundsunda Kyrka på Påskdagsgudstjänst och det kändes väldigt bra. Där fanns Kyrkokören som sjöng så vackert och jag kände igen flera bl.a  trummisen Jan Sporre, trumpet-virtuosen Arne Häggblad och min favorit Carina Åström. Vidare sjöng Paul Malmström en sång från orgelläktaren.

När jag sitter där och lyssnar på den väldigt empatiske prästen Kurt Enberg ”slår det mig” att det är förvånande Kyrkans verksamhet fortfarande finns kvar. Allt som inte genererar stora vinster brukar som bekant läggas ned, men tack och lov så är inte fallet med Grundsunda kyrka. Trots att de flesta under 50 år inte torde betala kyrkoskatt längre. De har valt att behålla slanten själv utan tanke på att delta för att bevara våra traditioner och kulturarv.

Om man tänker på Kyrkans verksamhet under de senaste århundraden är den historien långt ifrån smickrande. Vi vet att tidigare fick kyrkobesökarna uppleva domedagspredikningar. I bänkraden satt folk nedtryckta och de fick känna skuld och skam och prästerna påstod sig prata i Guds namn. Det är heller inte särskilt länge sedan husförhör var vanligt förekommande. Som väl är har Kyrkan lämnat detta otyg och deras verksamhet är idag väldigt omhuldande för alla individers bästa även för dem som inte betalar kyrkoskatt.

Vid Palmsöndagens högmässa insamlades 33 000 kronor och under fasteperioden har Grundsunda Kyrka samlat in 150 000 kronor till Kyrkans Internationella arbete. Det är mycket imponerande. Prästen Kurt Enberg tal präglades av solidaritet, omtanke om alla och envar. Han pratade också om rädslor som kan ge negativa konsekvenser men jag har glömt hur han fick till det på slutet.

Det är väldigt tillfredsställande att notera att Grundunda Kyrkas verksamhet fungerar bra för inte säga väldigt bra. Vi känner alla till Kyrkans hus verksamhet som är synnerligen uppskattad och sysselsätter många av våra äldre kamrater. Gudstjänsterna alterneras mellan byarna och jag uppfattar detta som att målsättningen är att alla ska ha möjlighet att delta.

Alltid gratis busstaxi erbjuds.

Till skillnad från många hus i Husum är Kyrkans byggnader väl underhållna och gravplatserna vårdas förtjänstfullt liksom gräsytorna Det känns väldigt bra att besöka vallen med kyrkan, hembygdsområdet, församlingshemmet och notera att allt är i perfekt skick.

Stort tack till alla som arbetar inom hembygdsföreningen och Kyrkan.

Lennart Teglund