Yvonne Häggström avtackades för sina 15 år som ordförande för Framtidsgruppen.

Yvonne Häggström avtackades för sina 15 år som ordförande för Framtidsgruppen.

Publicerat 2013-04-23
Nu är det bevisat. Pensionärer som deltar i olika aktiviteter är friskare än dem som inte gör det. Det berättade professor Åke Nygren under GFG:s årsstämma förra veckan. Många nya medlemmar i styrelsen valdes in. Och efter många år som ordförande tackade Yvonne Häggström för sig och lämnade över ordförandeklubban till Karl-Gunnar Häggqvist och Ann-Sofie Ingman.
Kvällen började med dragspelsmusik och sång av Maud Persson. Hon bjöd på ett varierat program där publiken kunde nynna med i både kända valser, melodier av Cornelis Wreswijk och 60-tals hits. Mötesförhandlingarna avlöpte smidigt under ledning av Sten Bylin vid ordförandeklubban och med Karin Eriksson vid sin sida.

En rad nya medlemmar valdes in i framtidsgruppens styrelse och Yvonne Häggström avtackades för sina 15 år som ordförande. Det blev såväl blommor och present som många berömmande ord. Hon har åstadkommit mycket för bygden genom åren och sitter inne med ett ”djävlaranama” som är få förunnat.

Det var också hög tid för en rad rapporter. Yvonne berättade om vad som hänt inom Hälsoprojetet i Husum. Ett digert program har genomförts som engagerat drygt 245 personer i studiecirklar, friskvård, socialt- och samhällsinriktade aktiviteter.

Åke Nygren och sin sida redogjorde för forskningsdelen av projektet. Vid Karolinska Institutet har de undersökt tillståndet hos pensionärer i Husum, Bjästa och Sverige som helhet. I den jämförande studie som tagit form står det klart att de aktiviteter som pågått under projekttiden genom GFG:s försorg haft en hälsobringande effekt på dem som deltagit. Nu återstår rapportskrivning. De kommer att redovisas någon gång på höstkanten.

Korta rapporter lämnades också från de tre arbetsgrupper som tog form vid nätverksmötet på Björnen i november; Bygga stolthet, Arrangemang och Mötesplatsen. Arbetet i grupperna går vidare och närmast väntar Husumdagen. Håll utkik efter annonser och affischer!

Styrelsen för Grundsunda Framtidsgrupp består efter årsmötet av följande personer:

Ordförande – vakant, 1:e vice ordförande Karl-Gunnar Häggqvist, 2:e vice ordförande/sekreterare Ann-Sofie Ingman, kassör Barbro Olsson, ledamöter: Åsa Ringlöv, Susanne Svensson, Håkan Andersson, Laila Rödin. Suppleanter: Erika Strömberg, Veronica Egnor, Angela Hårshagen, Anna Strandberg, Susanne Fränckel, Örjan Forsberg och Tommy Sjölund.