Publicerat 2011-12-22
Hälsa och Livskvalitet projektet hösten 2011
Under hösten har över 90 pensionärer deltagit i de många aktiviteter som anordnats av Grundsunda Framtidsgrupp i projektet Hälsa och Livskvalitet.

Två grupper har tränat 1g/v på vårdcentralens gym under ledning av sjukgymnast.

Gymnastik med styrketräning på sporthallen med Thom Svensson två gånger i veckan.

Arbetskamrater från fabriken, Brukssamhällets utveckling har träffats varje tisdag på Kyrkans Hus, gruppen dokumenterar minnen från 1950-2010, målet är en bok.

Medicinsk YOGA med Erika Dogu Norgren har tränat varje söndagskväll.

Datakurs för nybörjare och en kurs i släktforskning har också arrangerats.

Motionsdans på FolketsHus/Husumgården torsdagar.

Skolans rastvandrare har blivit flera och ”Spiltan” har fått förstärkning.

Endast en person har besökt äldre, vi arbetar vidare för att se behovet.

Ovanstående aktiviteter fortsätter under våren, vi meddelar startdatum till deltagarna i januari,
11 januari startar en ny grupp, ”Matlagning för herrar” på Husumskolan.

Du som är intresserad att delta in någon av aktiviteterna kontakta oss på GFG info@gfg.se
0663-61212 eller 0730-84 38 22