Publicerat 2012-05-08

Hälsa och Livskvalitetprojektet 2012 05 08

Fem goda tårtor i olika smaker till dagens fest.

Fem goda tårtor i olika smaker till dagens fest.

Träffen var avslutning för säsongen för båda kurserna. Yvonne hade ordnat med tårta och berättade om den dokumentation som utförts om brukssamhället och ”vi som rådde om fabriken”. Till studiegruppernas glädje var före detta fabrikschefen Ove Hägglund och före detta tekniske direktören Sture Noreus med på träffen. De gav dessutom glimtar från sina år i ledande positioner för utveckling av fabriken. Under Kempetiden låg MoDo-Husum i framkant i världen i den tekniska utvecklingen. Ett flertal patent med världsomfattande täckning söktes och beviljades Ove Hägglund berättade dessutom om skillnaden i kultur mellan Ncb och MoDo. Inom Ncb var det Gunnar Hedlund som bestämde och det var inte alltid till gagn för bruken. Hans låsningar till andra intressen var ett hinder för rationell drift. Ove Hägglunds sa rent ut att Gunnar Hedlund var politiker och inte industriledare.

Kvinnogruppen som dokumenterat vården var också med. En kort glimt om hur det var att arbeta som vårdbiträde under 1950-talet gavs. Då flöt arbetet och fritiden ihop på Önskahemmet. Nyanställda fick bo på hemmet och vara beredda att rycka ut även nattetid.

Träffen hölls i mycket gemytlig anda. Jerry berättade att studiegrupperna är inbjudna till Ågrenhuset i Bjästa där boken kommer att tryckas. Jerry och Sven berättade också om arbetet med boken och informerade om innehåll i boken som inte har med fabriken och vården att göra. Sven sa bland annat att hans fru Gunilla läst korrektur hela vintern och hennes bedömning är att det kommer att bli en mycket intressant bok.

Herrarna fortsätter med träffarna till hösten. Det är litet mera osäkert med damerna. Alla verkade emellertid intresserade av ett studiebesök hos Ågrens i Bjästa.

=

Jerry Erixon och Sven Lindblom berättar om dokumentationen.

Jerry Erixon och Sven Lindblom berättar om dokumentationen.

Märta Östman, Stig Österström, Rune Persson och Gunnar Hansson.

Märta Östman, Stig Österström, Rune Persson och Gunnar Hansson.

Före detta tekniske direktören Sture Noreus och fd fabrikschefen Ove Hägglund i samspråk.

Före detta tekniske direktören Sture Noreus och fd fabrikschefen Ove Hägglund i samspråk.

Freank Pettersson i berättartagen.

Freank Pettersson i berättartagen.

Gamla arbetskamrater i samspråk.

Gamla arbetskamrater i samspråk.