GFG:s årsstämma

Andreas Domeij berättar om idrottens betydels för hälsan

Grundsunda Framtidsgrupp 2014-03-03
Välkommen till årsstämma den 25 mars klockan 18.30 i Kyrkans hus. Andreas Domeij är på plats för att berätta om idrottens betydels för hälsan. Efter årsmötesförhandlingarna serveras god smörgåstårta från Björnen.

Det senaste året har arbetet genomförts under nya villkor. Förste och andre vice ordförande har delat på uppdraget att hålla ställningarna medan ordförande posten varit vakant. I april förra året var det en styrelse med flera nya ledamöter som tog sig an uppgiften. Och till skillnad mot tidigare år pågick inget projekt i föreningen. Det är de ideella krafterna som hållit verksamheten igång med stöd av en resurs från Arbetsförmedlingen.

Med de förutsättningarna stod det klart att omfattningen på verksamheten skulle få begränsas till vad som framstod som möjligt att genomföra. Vi valde att fokusera på tre områden: Aktiviteter, Grönare Husum och Bygga Stolthet. Vid sidan av detta har Hälsoprojektet avslutats. Bland de arrangemang och insatser som GFG genomfört och varit delaktiga i kan nämnas Hälsoprojektets slutredovisning i Husum och Stockholm, Husumdagen, Kommunikationsträffen, Julmässan och konstprojektet ”Blånagla”.

Vi hoppas förstås att du uppskattar GFG:s arbete för bygden och därför fortsätter att stödja föreningen. Ditt medlemskap är viktigt! Vi sänder inte ut inbetalningskort längre. Betala in avgiften på Bankgiro 5210-0799 senast 30 april. Ange ditt namn samt e-postadress som referens för betalningen. Välkommen!