Husumdagen 20 maj 2017

Årets Husumdag blir den 20 Maj mellan kl 10.00-15.00

Fortfarande gäller det att föreningarna får visa upp sig och berätta vad dom gör, hur man blir medlem, vad det kostar m.m.

Marknadsområdet är vid Kyrkan Hus och vi försöker att centrera marknadsområdet där försäljningen äger rum. Scenen placeras på parkeringen mot vägen utanför kyrkans hus. Aktiviteter placeras utanför det centrala marknadsområdet.

Bokning av marknadsstånd/bord/område ska vara gjord senast 5 maj. Betalning ska ske senast 15 maj.

Samarrangemang utanför området och mellan 10.00-15.00 planeras och ordnas så det fungerar med övriga aktiviteter inom det centrala området.

Önskemål och övriga frågor kan skrivas ner på anmälningsblanketten för bokning av bord eller mejlas till info@gfg.se