OBS! Manusstopp på måndag!

Hör upp gott folk! På måndag råder det annonsstopp för nästa nummer av Grundsunda tidning, som ges ut den 15 maj. Kontakta Leif Dylicki på Ågrenshuset om du är intresserad av att annonsera i nästa nummer.

Leif Dylicki
leif.dylicki@agrenshuset.se
Tel. 0660 – 29 99 58

// Redaktionen