Grundsunda Framtidsgrupp bildades 1995 och är en opolitisk grupp som har till främsta mål att verka för Husum/Grundsundabygdens utveckling.

GFG’s ändamålsparagraf
Grundsunda Framtidsgrupp har som Ekonomisk Förening till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar och arbetar för, genom att:

• Förslag och idéer framförs som gör det attraktivt att leva och bo i Husum och Grundsundabygden.
• Nya arbetstillfällen tillskapas i Husum och Grundsundabygden.
• Verka för att ny/alternativ industri tillskapas i Grundsundabygden.
• Verka för turismen i Grundsundabygden.