Husums trädgårdsförening årsmöte den 10 mars 2015.

Ordförande hälsade alla välkommen och förklarade mötet öppnat. Vi höll en tyst minut för vår revisor Ivan Kassman som inte längre finns med oss. Därefter följde kvällens gäster Eva Englund Andersson och Göran Lundberg som underhöll oss med sång och musik. Föreningen bjöd på smörgåsar och gokaka som smakade bra efter Eva och Görans trevliga  program med både visor, schlagers och evergreens. Och i samband med fikat skedde också dragning på kvällens lotteri.

Årsmötesförhandlingar vidtog med Åsa Ringlöv som ordförande och Karin Eriksson som sekreterare med Anna Bodén och Eva Lundqvist som protokolljusterare. Dagordningen godkändes och kallelsen till årsmötet har gått ut via utskick i januari till samtliga medlemmar. Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse lästes upp och godkändes. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för året som gått. Valen avklarades snabbt och styrelsen för Husums Trädgårdsförening för 2015 ser ut som följer: Ordförande:Yvonne Berggren, Vice ordförande : Asta Ihme, Kassör:  Barbro Olsson, Sekreterare: Monica Hörnqvist, Ledamot: Laila Lundqvist. Ersättare: Laura Jonsson, Birgitta Avander och Susanne Fränckel. Revisor:  Bo Eriksson och Hans-Olov Johansson, Ersättare: Ingemar Fryklund.  HUR-ombud: Yvonne Berggren, Ersättare: Susanne Fränkel. Styrelsen rekommenderade oförändrad årsavgift för 2016 och så blev beslutet. När det gäller medlemsantalet så har några lämnat föreningen, då man inte har trädgård längre. Samtidigt har vi fått nya medlemmar, vilket innebär att vi är ungefär samma antal som tidigare. Årsmötet avslutades och ordförande tackade kvällens presidium med varsin tulpanbukett. Deltagarna hälsades välkomna till nästa träff den 14 april då Karin Eriksson berättar om trädgårdsodlarnas bästa vän Biets betydelse för våra odlingar.

Yvonne Berggren