Upprop till alla Grundsundabor- Varvsbron

kasaviken 099Jag tror att kommunen har en egen agenda när det gäller Varvsbron. De har nu kostat på fundamenten för den nya bron och dragit fram väg för 6 miljoner. När den lånade bron ska lämnas tillbaka om tre år kanske de sätter dit en ny på dessa välgjorda fundament och expropriera marken och anser att uppdraget är slutfört. Jag misstänker att detta är den verklighet vi står inför.

Vem vill skicka sina barn cyklandes eller gående utmed denna biltäta väg till centrala Husum. Vi måste också tänka på våra kamrater som arbetar på fabriken som cyklar eller åker moped utmed denna smala väg i mörker, snö, dimma och alltid tillsammans med ett radband av bilar. Frågan är om inte det vore klokt att stänga av bron innan det händer något. Börjar kommunen bygga en cykelväg in till centrum är det nog ”kört” för den gamla bron.

Det är urbota löjligt att kommunen bestämt att det högsta tillåtna vikt på de motorfordon som får köra på bron inte får vara större än klass 1 moped typ EU moped. Har du tillexempel en lätt motorcykel är det förbjudet att nyttja bron trots att den är byggd för att klara pansarvagnar.

Vidare har jag noterat att vägen från bron till anslutningsvägen till Husum är väldigt backig och mördarbacken från bron är väldigt farlig och jobbig att hantera. Jag undrar om inte många väljer E4 i stället, med de risker de medför.

Jag tror att de flesta Husumbor är upprörda och arga för det som är på väg att hända med vår Varvsbro som funnit där i snart 100 år. Min önskan är att vi redan nu mobiliserar alla Husumbor för ett möte med de beslutsfattande kommunalpolitiker och tjänstemän. Där vi får säga vår mening och höra vad beslutsfattarna har att säga om hur de tänkt att brofrågan skall lösas långsiktigt.

Ett välbesökt möte med alla Husumbor på plats och de namnunderskriftslistor som är på gång, kanske kan hjälpa så att den gamla bron repareras eller att det byggs en ny på samma ställe.

Förhoppningen är att mötet skall leda till att vår önskan går i uppfyllelse.

Som alla förstår är det synnerligen viktigt att ALLA kommer till mötet och deltar i diskussionerna.

Jag vill uppmana PRO, SPIAF avd 143, Ledarna, Handelsbanken, ICA, Verkstadsföretag, Kyrkofullmäktige, Prästerna, Pingstkyrkan, EFS, Korskyrkan, HUR, Husumgården, Båtklubben och alla andra föreningar som finns i byarna och runt om i bygden att delta och påverka. Erika Ulander kommer med hela ishockeylaget och de ska sköta ordningsvaktsysslan. Tom Svensson kommer med brottarna om det skulle uppstå anledning att ”dänge” nån.

Enligt uppgift har det lokala Centerpartiet redan uttalat att de stöder vår uppfattning och det är glädjande. Nu gäller det för de andra partierna att också ta ställning i frågan och delta i mötet vilket är självklart.

Inför detta upprop har samråd skett med Jan Nilsson. Han skall driva frågan vidare till en lösning i samarbete med Gideåbacka varvs vägförening, GFG och andra ansvarstagande föreningar/individer. Ta gärna kontakt med Jan eller annan person i Gideåbacka vägförening. Arne Edholm, GFG är också informerad och ämnar hjälpa till.

Jag ser gärna att Ingemar Fryklund tar på sig uppgiften att vara mötesledare.

Innan mötet börjar skall Assar Bergman spela två låtar som uppvärmning för att få en trevlig stämning i lokalen.

Lennart Teglund