Veckobilder från arbetet med rivningen av varvsbron, uppdaterad 161214

Vecka 50
De fortsätter med provborrningarna även denna vecka

provborrningv50

 

Vecka 49
De sista provborrningarna

varvsbro49

 

Vecka 48
Här provborrar man för att få reda på hur djupt det är till stabil botten.

provborrvarvsbro

 

Vecka 47

varvsbo471 varvsbro472 varvsbro473

 

Vecka 46

varvsbro-46

 

Vecka 45varvsbro452 varvsbro45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka 44

sprang1

sprang2

 

sprang3 sprang4 sprang5

 

 

 

 

 

 

 

Vecka 43

varvsbrov43nr1 varvsbrov43nr2

 

Vecka 42

varvsbro5 varvsbro6 varvsbro7

 

Vecka 41

varvsbrobat varvsbrosten varvsbro41

 

Vecka 40

varvsbro1-v40

 

Vecka 39 160928

varsbronv391 varvsbrov392 varvsbrov393

 

Vecka 37 160913

varvsbron vecka1

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka 38 160920

varvsbronvecka2